PROFESORI

Victoria Ciobanu

Instructor Tabără de zi în limba engleză AISE

• Experiență de muncă în predarea limbii engleze de 8 ani;
• Profesor de limba engleză la Liceul Teoretic “ Mihai Eminescu”, Chișinău;
• Licențiată in Științe ale Educației, Limbi și Literaturi Străine ( fanceză/ engleză);
• Certificat în ESOL Internațional, Cambridge, UK, susținut in Atena;
• Certificat de Competență în engleză, Universitatea Michigan, SUA, susținut in Atena.

CURSURILE PROFESORULUI

Pofesorul nu are cursuri.